nigatasake_main_title

  Niigata Sake Selections

Musashino_Bunanotsuyu_300.jpg(18575 byte)

Buna no Tsuyu “Dewdrops”

Tokubetsu Junmai (Niigata, Japan)

Musashino_Bunanotsuyu_1500_200_l.jpg(42249 byte)

Downloadable Materials

The following contents can be downloaded.


pdf001.jpg(3171 byte)

*Product Sheet*
ts_Buna_No_Tsuyu_Dewdrops_2009.pdf


pdf001.jpg(3171 byte)

*Shelftalker*
st_Buna_No_Tsuyu_Dewdrops.pdf


jpg001.jpg(2901 byte)

*Bottle_image*
PIC_Musashino_Bunanotsuyu.jpg


jpg001.jpg(2901 byte)

*Label_image*
Lab_Musashino_Bunanotsuyu_1500.jpg

Tips

Buna-no Tsuyu "Dewdrops"
[bouna-no-tsuyu]

The authentic way of pronouncing sake brand names.

>>>more...